Distribution

Kuvertering

Vi ser till att dina enheter för kampanjer trycks, printas, adresseras, förpackas och skickas i alla tänkbara och otänkbara format, färger och variabler.

Vi arbetar med både maskinell och manuell kuvertering.
Maskinformat från E65 upp tom C4.
Manuellt finns det ingen begränsning i format, antal inlagor eller material.

Adressering

Direktutskrift på trycksak med inkjetskrivare upp till 18000 adresser i timmen

Maskinell adressering från löpande bana, utskrift av adressetiketter på
löpande bana i olika storlekar av etiketter, direktutskrift på
ark med laserskrivare,
Manuell adressering av ark-etiketter eller övrigt ej
maskinbearbetsbara etiketter.

Printning

Vi printar i alla formar och en mängd olika bärare
Tex säljbrev med variabeldata, inbetalningskort med
OCR koder mm.
Kontakta oss om du behöver hjälp med distribution!